Pengertian Ilmu Hikmah

Penafsiran Ilmu Hikmah

Ilmu Hikmah merupakan sesuatu amalan spiritual yang berbentuk ayat Alqur’ an, doa- doa tertentu, hizib ataupun mantra- mantra suci yang berbahasa Arab serta diimbangi dengan laku batin buat mendekatkan diri kepada Allah serta mensterilkan jiwa dari bermacam penyakit hati. Yang diucap mantra suci merupakan mantra yang isi kandungannya enggak melanggar syariat islam. Ilmu Hikmah dapat dipelajari dengan amalan berbentuk dzikir, tabarruk, menyendiri, mensterilkan hati, berlagak bijaksana ataupun riyadhoh tertentu setimpal ajaran para guru/ ulama.

Ilmu Hikmah banyak sekali khasiatnya, mencakup seluruh urusan dunia serta akhirat. Ilmu Hikmah dapat buat menuntaskan bermacam berbagai permasalahan kehidupan, menolong kita kokoh dalam mengarungi kehidupan yang penuh cobaan, menggambarkan fasilitas meminta proteksi kepada Allah, memudahkan jalur usaha/ rezeki kita, membetulkan sikap ataupun akhlak diri kita, mengganti sikap kurang baik jadi baik, menerangi hati yang hitam jadi terang- benderang, berikan kegembiraan untuk yang pilu, berikan kekokohan untuk yang merasa lemah, membuat kita terus menjadi dekat dengan Allah SWT serta dapat pula bagaikan fasilitas amal ibadah buat memperoleh ridho Allah.

Ilmu Hikmah berbeda dengan ilmu kesaktian para pendekar yang dapat dipamerkan ataupun disombongkan. Malah pantangan utama dalam menekuni ilmu hikmah merupakan kesombongan ataupun merasa memiliki kehebatan. Kunci dalam ilmu hikmah merupakan meminta pertolongan serta rahmat dari Allah supaya dalam menempuh hidup di dunia ini, kita diberi keselamatan, kelancaran, kesuksesan, kemudahan, kebahagiaan serta seluruh perihal baik yang kita butuhkan. Pula supaya perjalan kita di akhirat nanti diberi kelancaran sampai kita dapat berjumpa Allah Yang Maha Besar.

Oleh sebab itu, inti dari Ilmu Hikmah sesungguhnya merupakan mendekatkan diri serta menyerahkan diri seluruhnya kepada Allah. Sampai kita sama sekali enggak merasa memiliki kehebatan. Sebab tiada energi serta upaya yang sanggup hamba jalani kecuali sebab terdapatnya Allah semata.

Dalam kosa kata bahasa Indonesia, kata Hikmah memiliki 3 makna. Mula- mula, hikmah dimaksud kebijaksanaan dari Allah. Kedua, hikmah dimaksud bagaikan sakti ataupun kesaktian( kekokohan ghaib). Ketiga hikmah dimaksud bagaikan khasiat dari suatu.

Ilmu hikmah tidaklah ilmu sihir yang mengaitkan dorongan jin ataupun syetan. Sampai- sampai dapat dipamerkan di tempat- tempat keramaian, diperuntukan bagaikan olahan pertunjukan, dipelajari dalam waktu sekejap, dipunyai dengan ritual- ritual spesial, ataupun diperjual- belikan dengan harga tertentu.

Ilmu Hikmah merupakan ilmu spiritual islam yang membimbing kita memahami ajaran- ajaran Allah serta sunnah Rasul- Nya, sampai- sampai kita dapat mengenali mana yang halal serta mana yang haram, mana yang diperintahkan dan

mana yang dilarang. Dengan ilmu hikmah semacam seperti itu, kita hendak jadi orang yang benar dalam perkataan serta perbuatan. Seperti itu sejatinya ilmu Hikmah.

Apabila kita mencermati definisi ilmu Hikmah yang di informasikan oleh para ulama di atas, hingga kita dapat merumuskan kalau ilmu Hikmah itu terdapat sumbernya, ialah al- Quran serta a- Hadits. Keduanya menggambarkan rujukan ilmu Hikmah yang sesungguhnya. Apabila terdapat kitab- kitab lain yang mengarahkan ilmu hikmah, tetapi nyatanya berlawanan ataupun menyimpang dari al- Quran serta al- Hadits, berarti itu merupakan ilmu Hikmah palsu ataupun gadungan.

Mudah- mudahan uraian tentang Ilmu Hikmah ini dapat berikan pengetahuan kepada Kamu buat lebih menguasai Ilmu Hikmah yang sebetulnya. Untuk kami, enggak permasalahan apabila terdapat orang lain yang memiliki uraian berbeda terhadap makna Ilmu Hikmah, sebab untuk kami perbandingan itu seorang diri merupakan normal serta wajib disikapi dengan penuh hikmah( kebaikan serta kebijaksanaan).


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *